23/05/2013
EIA WSIP May 19 Final Draft Cleared for Public Consultations.
23/05/2013
Raporti Final i Workshopit me Pronaret_Janar2013.
23/05/2013
Final Analytical Report_clearENG_January2013.
HOME » Prezantimi 
Rehabilitimi dhe zgjerimi ITUN, ndėrtimi i rrjetit tė KUZ- Vlorė IPA 2012

Financuar nga Bashkimi Europian (BE)
Ne shumen 14,781,331 Euro
Zbatuar nga DPUK, ne Vlorė

Zbatimi filloi me 2016. Mbaron mė 2018.
Ecuria e projektit
Projekti po ecėn sipas parashikimit kontraktual dhe grafikut tė punimeve.

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime
Adresa: Rr: "Sami Frashëri", Nr.4
Tiranë, Shqipëri
Tel & Fax +355 4 2256091

Kėshilli i Ministrave
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturės