23/05/2013
EIA WSIP May 19 Final Draft Cleared for Public Consultations.
23/05/2013
Raporti Final i Workshopit me Pronaret_Janar2013.
23/05/2013
Final Analytical Report_clearENG_January2013.

HOME » Prezantimi 
Tirane(Q)

Indicator for years 2006-2014/Treguesit sipas viteve 2006-2014
Indicator for years 2009-2013/Treguesit sipas viteve 2009-2013
Indicator for years 2008-2012 /Treguesit sipas viteve 2008-2012
Agregate data for years 2008-2011 /Tė dhėnat e agreguara sipas viteve 2008-2011

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime
Adresa: Rr: "Sami Frashëri", Nr.4
Tiranë, Shqipëri
Tel & Fax +355 4 2256091

Kėshilli i Ministrave
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturės